Blir du støl etter trening?

Blir du støl etter trening?

Når du trener hardt eller på en måte kroppen din ikke er vant til, kan du bli støl og øm i musklene. Forskere er usikre på hvorfor man blir støl.

Hvis du har utsatt en muskel for kraftig belastning, kan du bli øm i denne muskelen en stund etter at du er ferdig med aktiviteten. Stølheten begynner gjerne 12 til 24 timer etter at du er ferdig med aktiviteten, og er verst etter 24 til 48 timer.

Symptomer på stølhet

Du kjenner stølheten best i den midtre delen av muskelen, eller i overgangen mellom muskel og sene.

Hvis du prøver å tøye den støle muskelen gjør det enda mer vondt. 

Det kan også hende at den støle muskelen er varm eller litt hoven.

Årsaken til stølhet er ikke helt kartlagt

Forskere har lenge prøvd å finne årsaken til at man blir støl etter uvant trening. Tidligere har man trodd at det er melkesyren som oppstår i musklene og blodet i forbindelse med trening som fører til ømheten i musklene. En annen teori har vært at avfallsstoffer som samler seg i musklene fører til muskelkrampe og senere smerter. Ingen av disse teoriene har blitt bekreftet av forskning.

Den mest populære teorien i dag er at stølhet skyldes små rifter i musklene etter uvant eller hard aktivitet. Riftene består i noen dager etter at du har fått dem, og dette fører noen ganger til betennelse og hevelse.

Går det an å fo​​​rhindre stølhet?

Mange tror at det hjelper å tøye hvis man vil unngå å bli støl. Dette har imidlertid ikke blitt bevist ved forskning. Flere forskningsrapporter har vist at å tøye ut før eller etter trening har liten effekt på stølhet og ømhet i musklene.

Siden stølhet gjerne kommer av uvante eller sterkt belastende treningsøvelser, vil den beste måten å forebygge stølhet på være å trene regelmessig. Da vil musklene venne seg til aktiviteten og du vil bli mindre støl.

Ingen dokumentert behandling for stølhet

Når du først har blitt støl, er det lite du kan gjøre annet enn å vente på at det skal gå over. Det finnes ingen behandling som gir dokumentert virkning på stølhet.

Å trene med den samme øvelsen som forårsaket stølheten har ingen innvirkning på ømheten

Verdien av fysioterapi ved stølhet er omdiskutert

Det er rapporter som viser at det kan hjelpe med elektrisk stimulering, mens andre rapporter sier at det ikke virker

Å kjøle ned muskelen med is eller kaldt vann hjelper ikke på stølheten

Effekten av å massere musklene mangler vitenskapelig bevis

Noen mener at det hjelper med salisylatsalve, men også her finnes det få beviser​

Artikkel kilde